Võtke ühendust

+372 56 26 86 08
Share on Facebook Share on Twitter

Kasulikud lingid

Info ettevõtjale

Käibe- ja tulumaksu määrad Eestis

Seisuga 01.01.2018:

Käibemaks
Uldine käibemaksumäär 20%
Vähendatud käibemaksumäär 9%
Raamatud, ravimid, perioodiline väljaanne, majutus.
Tulu maksustamine
Uldine tulumaksu määr 20%
Tulu maksustamise tingimused Residendist äriühing maksab tulumaksu dividendide väljamaksmisel, aktsia- või osakapitali vähendamisel, osaluse tagasiostmisel või tagastamisel või muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksete ning makstud likvideerimisjaotiste summa osalt, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid

Kasumi jaotamise piirangud

Ettevõtted ei tohi välja maksta dividende, kui see võib põhjustada firma maksejõuetuse.

Ettevõtted ei tohi välja maksta dividende, kui osakapital on sissemaksmata.

Dividendide maksustamine Eestis

Väljamaksetelt tuleb kinni pidada dividendimaksud. Tulumaksu, mis on 20/80 väljamakstavatest dividendidest, maksab ettevõte.

Töötasu maksustamine

Maksu liik Määr Lisainfo
Tulumaks 20% peetakse kinni palgalt ja muudelt tasudelt; nimetatud väljamaksetest arvutakse enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha maksuvaba tulu (ühekordse kirjaliku avalduse alusel)
Maksuvaba tulu summa sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus.
Sotsiaalkindlustusmaks 33% tasub tööandja
Töötuskindlustusmaks 1,6%
0,8%
peetakse kinni palgalt
tasub tööandja
Kogumispensioni makse 2% peetakse kinni palgalt

Kohustusliku auditeerimise kriteeriumid

Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle raamatupidamise aruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületavad järgnevaid tingimusi:

  • müügitulu või tulu - 4 miljonit eurot
  • varad bilansipäeva seisuga - 2 miljonit eurot
  • keskmine töötajate arv - 60

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus on kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle raamatupidamise aruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületavad järgnevaid tingimusi:

  • müügitulu või tulu - 1,6 miljon eurot
  • varad bilansipäeva seisuga - 0.8 miljonit eurot
  • keskmine töötajate arv - 24

Kinnisvara ost

Eestis võivad välismaalased maju ja kortereid osta ilma piiranguteta (suurte kinnisvaraostude puhul on mõningaid formaalsusi).

Lühivaatlus

Uldised nõuded ettevõttele Aktsiaselts Osaühing Täis- ja usaldusühing
Arinimi Eesti-ladina tähestikus, peab viitama ettevõtte vormile
Kapital 25 000 EUR 2 500 EUR

Alates 01.01.2011 saab osaühingu asutada osakapitaliga kuni 25 000 eurot ilma sissemakseid tegemata
Vastutus Vastutab kogu ettevõtte varaga Vastutab kogu ettevõtte varaga

Kuni osanik ei ole sissemakset täielikult tasunud, vastutab ta osaühingu ees osaühingu kohustuste eest tasumata sissemakse ulatuses, kui osaühingu kohustust ei ole võimalik täita osaühingu vara arvel.
TÜ-kogu osaniku varaga
UÜ-usaldusosanik vastutab sissemakstud kapitali ulatuses
Juhatus Peab olema vähemalt üks Eestis asuv kontaktaadress Puudub.
Esindab iga osanik, UÜ puhul usaldusosanik ei esinda.
Nõukogu Nõukogus peab olema vähemalt 3 liiget, elukoht ei ole määrav. Nõukogu on kohustuslik vaid juhul, kui ette nähtud põhikirjas Puudub
Audiitor Kohustuslik Kohustuslik vaid juhul, kui kapital ületab 25 000 EUR Ei
Minimaalne omanike arv 1 1 2
Registreeritud aadress Aadress peab olema registreeritud Eesti Vabariigis
Aasta aruanded Jah Jah Jah
 

OÜ RATIONEM © 2011-2012